solo

不要问我为什么
你不懂就算了

第一眼 ,公鸡的既视感

转载自:苏宁

醉卧寒林:

《斜塘旅次》

宿雨尚零星,野店鸡声催梦醒。
垂柳长亭春未见,行行,
人向江山第几程?

流水借天青,幽碧无声下广陵。
欲溯潇湘传客笛,谁听?
今夜舟头浪不平。

【差旅姑苏,偶宿斜塘,随撷数章,画意竟与网上一阙相合,乃摘录于右,以志此幸。背景音乐为俞逊发笛子曲《姑苏行》】